Biológiai mikroszkópok (hobbi)

BHK 100

BHK 100


10XEyepiece,SystemOpticalMagnification
40~400X,4X10X40XAchromaticObjective,
SingleNosepiece,StagePlatformDimensions
88x84mm


BHK 101

BHK 101


10X/18PointerEyepiece,SystemOptical
Magnification40~400X,4X10X40X
AchromaticObjective,TripleNosepiece,
StagePlatformDimensions110x120mm

BHK 102

BHK 102


10X/18PointerEyepiece,SystemOptical
Magnification40~400X,4X10X40X
AchromaticObjective,QuadrupleNosepiece,
StagePlatformDimensions110x120mm,
IncandescentTransmittedLight

BHK 200 binokuláris mikroszkóp (BHH 201 trinokuláris)

  • BHK 200
  • BHK 201


10X/18HighEyepointEyepieces,System
OpticalMagnification40~1000X,4X10X40X
100X Achromatic Objective Quadruple 
Microscope
Objective,
Nosepiece,StagePlatformDimensions
142x135mm,HalogenTransmittedLight

BHH 300 binokuláris mikroszkóp (BHH 301 trinokuláris)

  • BHK 300
  • BHH 301


10X/20HighEyepointEyepieces,System
OpticalMagnification40~1000X,4X10X40X100XInfinityPlanAchromaticBiological
Objective,1XCoupler,QuadrupleNosepiece,
StagePlatformDimensions
156x138mm,HalogenTransmittedLight

BHH 302 trinokuláris fluoreszcensz biológiai mikroszkóp

BHH 302


10X/20HighEyepointEyepieces,System
OpticalMagnification40~1000X,4X10X40X
100XInfinityPlanAchromaticObjective,1X
Coupler,QuintupleNosepiece,Stage
PlatformDimensions156x138mm,EPIFluorescence
Kit,FHDualIlluminatedLight

IHH 400 inverz mikroszkóp (IHH 401 trinokuláris)

  • IHH 400
  • IHH 401


10X/20 High Eyepoint Eyepieces System OpticalMagnification100~400X,10X20X
40XInfinityPlanAchromaticObjective,20X
InfinityPlanAchromaticPositivePhase
ContrastObjective,1XCoupler,Quintuple
Nosepiece,StagePlatformDimensions
180x155mm,HalogenTransmittedLight

IHH 402 inverz fluoreszcens mikroszkóp (IHH 403 trinokuláris)

  • IHH 402
  • IHH 403


10X/20HighEyepointEyepieces,System
Optical Magnification 100~400X 10X 20X40XInfinityPlanAchromaticObjective,20X
InfinityPlanAchromaticPositivePhase
ContrastObjective,1XCoupler,Quintuple
Nosepiece,StagePlatformDimensions
180x155mm,EPI-FluorescenceKit,Halogen
TransmittedLight

IHK 404 hordozható inverz mikroszkóp

IHK 404


10X/15.5PlanEyepiece,SystemOptical
Magnification40~400X,4X,10X,40XInfinity
PlanAchromaticObjective,TripleNosepiece,
StagePlatformDimensions57x45mm,LED
CoaxialTransmittedLight